BARN-PLATS-LEK-STAD

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?

Super intressant samtal med Lena Jungmark (Nationell koordinator barns- och ungas utemiljö Tankesmedjan Movium vid SLU). Vi pratar om BARN-PLATS-LEK-STAD boken.

Urbanistica Podcast finns där poddar finns.

Du kan ladda ner poken i PDF format här.

Eller beställa boken i en fysisk format här.

Keep up the good work
Keep loving cities

Published by Mustafa Sherif

Child Friendly Urban Planner at AFRY | TEDxStockholm | Public Speaker | Urbanistica Podcast Host | H22 City EXPO Ambassador | Placemaking Europe Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: