Lärmiljöpodden

Mustafa Sherif

Boverket kom under våren 2022 med en promemoria som bildar underlag för ett skarpt regeringsförslag. Det innehåller önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för lek och utevistelse i friytor. Dvs. ytor som barn kan använda på egen hand vid sin utevistelse.

Förslaget innebär en ändring i plan- och byggförordningens tionde kapitel och ska göra det möjligt att ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor. Däremot innehåller promemorian märkligt nog inga krav på ytornas storlek.

I dagens avsnitt i Lärmiljöpodden pratar Louise Lindquist Sassene (Arkitekt, affärsområdesansvarig samhällsfastigheter på ÅWL Arkitekter) med mig och med min fantastiska kollega landskapsarkitekten Frida Johansson (sektionschef och landskapsarkitekt på AFRY i Uppsala) om hur barnen ska få plats och vad som borde få plats när vi gestaltar friyta för barn.

Vilka målkonflikter exempelvis finns mellan materialval, tillgänglighet och miljökrav? Hur skapar egentligen trygga samband i barns utemiljö så att deras autonomi inte påverkas av trafik och logistik och varför bör barn involveras i processen

Published by Mustafa Sherif

Child Friendly Urban Planner at AFRY | TEDxStockholm | Public Speaker | Urbanistica Podcast Host | H22 City EXPO Ambassador | Placemaking Europe Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: