Socialt hållbara städer kurs

📢 Nu kan du anmäla dig till Socialt hållbara städer kurs på Berghs School of Communication!

Jag är ärad att vara kursansvarig och bygga upp Socialt hållbara städer kursen. I november kommer vi tillsammans att lyssna på erfarna experter inom ämnet socialt hållbara städer, workshopa, analysera, genomföra dialoger, utvärdera och reflektera m.m.

Du som deltar får:
⭐️Praktisk kunskap om hur man skapar inkluderande städer för alla människor genom stadsplanering och gestaltning.

⭐️Förstå varför människors engagemang och delaktiget i stadsutvecklingsprocesser är viktigt.

⭐️Diskutera, analysera och utforska platser/område och förstå de nuvarande och framtida utmaningarna utifrån en social hållbarhetssynpunkt.

⭐️Verktyg och modeller för att utvärdera platser/områden ur en socialt hållbarhetsaspekt.

⭐️Verktyg och metoder för dialoger/intervjuer med de som bor, lever och verkar i städer.

📢 Läs mer och anmäl dig här, kontakta mig så berättar jag mer: https://www.berghs.se/kurs/socialt-hallbara-stader-professional-dagtid/

Kursen är en av fem nya kurser med fokus på hållbara städer från Berghs School of Communication. Läs mer om kurserna här:
-Att skapa attraktiva stadskärnor
-Innovationsledning för hållbar stadsutveckling
-Place Branding
-Socialt hållbara städer
-Urban mobilitet och gatans roll

https://www.berghs.se/urban-design-and-planning/

Keep up the good work

Keep loving cities

Published by Mustafa Sherif

Child Friendly Urban Planner at AFRY | TEDxStockholm | Public Speaker | Urbanistica Podcast Host | H22 City EXPO Ambassador | Placemaking Europe Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: