Ordförande för Föreningen för Samhällsplanering Stockholm – Mälardalen

En stor ära för mig att vara ordförande för Föreningen för Samhällsplanering Stockholm – Mälardalen.

Vi på Föreningen för Samhällsplanering lokalavdelning Stockholm – Mälardalen arrangerar mötesplatser för att sprida aktuell kunskap, väcka debatt och verka för en sakkunnig hantering av olika planeringsfrågor. Vi vill stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte och därmed bidra till medlemmarnas dagliga bildning i arbete och studier.

💡 Kommentera gärna med vilka tema/frågor tycker du att vi ska fokusera på och lyfta upp på våra mötesplatser?

Jag ser fram ett inspirerande, intressant och lärorikt år tillsammans med våra FFS medlemmar, FFS partners, branschkollegor och självklart FFS STHLM- Mälardalens grymma och inspirerande styrelseledamöter:

Carl Johan Casserberg (Arkitekt A-MSA och affärsutvecklare, Peab Bostad)
Dirie Abukar (Samhällesplanerere, Urban Utveckling)
Emelie Nilsson (Samhällsplanerar student, Stockholm University)
James Fenske (GIS-samordnare i Vaxholms Stad)
Melanie Hierl (Planarkitekt/Stadsplanerare, Norconsult AB Team stadsbyggnad Stockholm)
Märta Fröjd (GIS-ingenjör, Södertälje kommun och master student, miljövård och fysisk planering)
Oliver Berger (Utvecklingschef, Samhällsplanerare/Statsvetare, Urban Utveckling)
Tove Asztély (Projektutvecklare, JM Bostad Stockholm)
Valter Perselli (Samhällsplanerare/stadsplanerare, Region Stockholm)
Vincent Prats (Stadsplanerare, Ramboll Sverige)

Keep up the good work
Keep loving cities

Published by Mustafa Sherif

Child Friendly Urban Planner at AFRY | TEDxStockholm | Public Speaker | Urbanistica Podcast Host | H22 City EXPO Ambassador | Placemaking Europe Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: