Hållbart Byggand

I senaste numret av Hållbart Byggande berättar jag om min passion för att skapa platser och städer för barn som stadsplanerare på AFRY och mitt arbetet med Urbanistica Podcast.

Under temat Bygga för barn tittar Hållbart Byggande också närmare på hur barnperspektivet beaktas i samhällsbyggnadsbranschen, och vad det har för betydelse att FN:s barnkonvention numera är svensk lag. Läs intervjun i senaste nummer av Hållbart Byggande!

Läs mer här

Keep up the good work
Keep loving cities

Published by Mustafa Sherif

Child Friendly Urban Planner at AFRY | TEDxStockholm | Public Speaker | Urbanistica Podcast Host | H22 City EXPO Ambassador | Placemaking Europe Leader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: